Cố Quận

Đường Lá Phong (2)


Mùa lá phong thu đỏ
Hôm qua sắc nhuộm thành
Pha thềm xanh sân cỏ
Vi vu chiếc lìa cành

Lung linh làn nắng nhạt
Óng ánh dây tơ vàng
Hoa ven đồi hương ngát
Khoe nụ cúc hai hàng

Cành lá phong thu rụng
Bên sông sắc đỏ màu
Giữa dòng kia chiếc nhũn
Mềm theo nước trôi mau

Đường lá phong thu hề

Cố Quận

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Đường Lá Phong (2)"