Cố Quận

Đông Ta Khóc


Đông ta khóc! Giọt lệ trào khoé mắt
Đời tha hương góp nhặt những bóng hình
Tuổi mười lăm mười bảy áo tà xinh
Vàng dạt nắng lung linh màu phượng vĩ

Đông ta nhớ thủa tình theo chân thuý
Ngõ nào mưa tầm tã hạt mềm bay
Chiếc nón che và vạt trắng tháng ngày
Xa xưa ấy! Mi, mày, môi, mắt biếc

Đông ta với chữ vần thơ da diết


Cố Quận

(32)
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Đông Ta Khóc"