Nguyễn Văn Thái

XANH MÃI TÌNH THƠNắng hạ còn thơm vạt áo sồng
Mưa ròng gợn sóng lỡm dòng sông
Làn may hây hẩy ngùi phương ấy
Tha thiết niềm xưa vợi mắt trông
 
Thu xạm màu mây vương vấn sang
Đùm sen trong biếc cốm hương vàng
Ươm vần thơ đượm tình hoa cúc
Gom nắng hạ vương rạng sắc vàng
 
Xuân nở chồi duyên xanh nõn xinh
Vui mùa đẫy nhụy nở hoa tình
Mật trăng vọng sáng vần thơ tỏ
Luyến quyện đôi dòng thêm biếc xanh
 
Gió nội hương đồng đượm sắc quê
Tình thơ xanh thắm trọn câu thề
Đêm ngày dẫu ngược, trùng dương thẳm
Dòng máu tiên rồng hội bến mơ.
 
12-8-2018
 
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 8 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "XANH MÃI TÌNH THƠ"