Cố Quận

O Nằm Trên Cỏ Tương Tư!O nằm trên cỏ tương tư
Nhớ dòng thơ viết trong thư hôm rồi
Vần câu, âm chữ đi đôi
"Rằng tha thiết mắt và môi em cười"

O nằm trên cỏ tháng mười
Mộng tình của tuổi hai mươi lững lờ
Vần câu, âm chữ bài thơ
Lung linh dưới nắng vàng tơ thu về

O nằm trên cỏ não nề
"Người ơi có biết chăng hề tình em!!!"


Cố Quận 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 1 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "O Nằm Trên Cỏ Tương Tư!"