Cố Quận

Ừ! Ba Vạn Sáu Trăm NgàyỪ! Ba vạn sáu trăm ngày có mấy
Đến và đi cách năm bảy bước đường
Lão, ấu ư...cháy rụi một nhang hương
Như chớp mắt lòng vấn vương thực mộng

Ừ! Ba vạn sáu trăm ngày kiếp sống
Đến và đi âm sấm động...âm tan
Điểm danh đây rồi mai sẽ tan hàng
Anh lối rẽ, tôi chân sang ngõ khác

Ừ! Ba vạn sáu trăm ngày trôi giạt
Xác thân ta rã nát hồn theo mây
Sắc sắc không không mù mịt cõi này
Đi và đến nào ai hay ai biết!!!

Hãy yêu thương dù có nghìn ngã nghiệt
Có tận cùng đáy huyệt! Hãy yêu thương


Cố Quận(11)

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 19 tháng 2 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Ừ! Ba Vạn Sáu Trăm Ngày"