Cố Quận

Tuổi già nhưng xuân chưa già

Sợ già...thì cũng sẽ già
An nhiên đón nhận bóng tà tuổi xuân
Bốn mùa thời tiết dần luân
Hết năm là tết tiệc mừng chén say
Ngồi nhìn áo lụa người bay


Tai nghe tiếng pháo chốn này giòn tan
Môi cười cho vận thư nhàn
Ngâm thơ đánh mấy dây đàn hòa âm
Mới hay trẻ lắm trong tâm
Tình tang mộng áo hoa tầm xuân nay
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tuổi già nhưng xuân chưa già"