Cố Quận

Tuyết Rơi Trong Lòng! 


Nơi này không có tuyết rơi
Nhưng lòng trắng cả một trời đông sangNhớ O xưa! Thuở chung làng
Chung trường, chung lớp tóc Nàng Huế hương
Tôi về thơ chữ vần thương
Câu dòng với nỗi đoạn trường, đắng cay
O xưa nào đã đâu hay
Tình tôi với những tháng ngày khôn vơiNơi này không có tuyết rơi
Nhưng lòng tôi trắng một trời đông sang 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 30 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tuyết Rơi Trong Lòng!"