Cố Quận

Tuyết Rơi!


 


Tuyết bay trắng tuyết sân nhà
Trắng cây, trắng lối đường là trắng bông
Trắng đêm tuyết đổ mùa đông
Mộng nằm thấy một đóa hồng nở hoa
Giật mình dạ bổng nhớ nhà
Nhớ đò ngang bến, nhớ phà ngang sông
Ngoài trời trắng tuyết gió lồng
Thơ long lanh giọt! Lệ dòng rưng rưng

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 18 tháng 12 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tuyết Rơi!"