Cố Quận

Tình Là Mộng!


 
Tình là cơn mộng dài níu mộng
Giật mình! Nhân ảnh ấy hư không
Đêm nghe tiếng mõ khua, canh trống
Xào xạc bên ngoài song gió đôngTình là một giấc mơ bước lạc
Mở choàng! Hai mắt ướt giòng châu
Trăng khuya lơ lững trời cánh hạc
Chở khối tình đi mất còn đâuTình là chuỗi buồn đau! Sầu khổ
Mộng làm chi...mơ để được gì!!!
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 31 tháng 7 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tình Là Mộng!"