Cố Quận

Tâm Kinh


 Tâm kinh niệm, sớm chiều kinh...tâm niệm
Ngang sông thuyền nhẹ tiến mai bến bờ
Là buông tay! Đừng vướng mắc nhện tơ
Đừng nuối tiếc cuộc cờ trên dương thếTâm niệm kinh, e đợi chờ sẽ trễ
Thuyền không bờ! Bể lệ khóc hồ ngâu
Cõi u minh mờ mịt khói giăng đầu
Hồn với xác xa lìa nhau kiếp kiếp

Tâm kinh niệm! Nhìn mười phương dạ khiếp 


 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 18 tháng 3 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tâm Kinh"