hoa tím xưa

Đi Chùa Hương
 
Chợt đến quanh co một dốc mòn
Khói hương trầm mặc cả sườn non
Nghe xa như tiếng người thiên cổ
Về cùng chảy hội với cháu con
 
“Nam thiên đệ nhất động” là đây
Một mảng rừng xanh chắn cửa hang
Du khách mơ màng về cõi phật
Chim hót,vượn kêu lòng xốn xang
 
Này “Cậu” này “Cô” này “Đụn gạo”
“Cây vàng” “Cây bạc” đứng song đôi
“Cửu long canh châu” sao khéo tưởng
Cả “đường xuống đất” “lối lên trời"
 
“A di đà phật” câu cửa miệng
Phúc lộc cầu xin đặng tâm an
Suối Yến quanh co rong xanh níu…
Ở lại người ơi! Hội chưa tan.

Được bạn: diên vỹ đưa lên
vào ngày: 3 tháng 4 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "Đi Chùa Hương"