Hoa Tím Xưa

LỬA PHƯỢNG

LỬA PHƯỢNG

Bao năm phiêu lãng xuân tình
Mùa hoa xao xuyến - duyên mình phận ta
Một thời lửa phượng ngút tà
Nghìn con hạc giấy mấy đà chung đôi…
Nhớ đêm trái rụng đơn côi
Mượn hoa phượng đỏ ngỏ lời nhạc ve
Không dưng mưa cả gió hè
Dập vùi lửa phượng…xa nghe thắt lòng
Tựa chim sợ cảnh cây cong
Mũi tên Thần Ái sao không tinh tường…
Để giờ gặp phượng chạnh thương
Đường xưa lối cũ sông tương xa mờ
Tưởng yên bầu rựơu túi thơ!
Thảng vì duyên nợ phủ mờ phượng xưa
Ập về ve gọi lá đưa…
Giục lòng thương, hận, khát mưa thủa nào.

Hoa Tím Xưa

Được bạn: NĐ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "LỬA PHƯỢNG"