Nhạc Sĩ:
Lê Quang
Trình Bày:
Nhóm 1088
Kỷ Niệm

Tân Nhạc - Tình yêu
Cha ru con yên giấc đêm nay
Hỡi con ngoan xin đừng khóc nữa
Cha ru con trên cách tay khô
Sẽ chở che bao buồn phiền
Mẹ của con đi rất xa, đi thật xa
Nơi thiên thu có những thiên thần
À a a á a a a à á...
Này là mộng đẹp hoa thơm cỏ lạ
Này là bờ suối mát nắng ấm mộng mơ
À a a á a a a à á...
Ngủ, ngủ ngoan con hỡi
À ới à...

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Vào ngày 22 tháng 10 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Kỷ Niệm"