Mầu Hoa Khế

Nhớ Chị
Bâng khuâng bên cánh hoa vàng
Mùa Xuân xưa bỗng ngỡ ngàng qua đây
Hoa cúc trên áo thêu tay
Chị tôi kim chỉ đường may tuyệt vời

Thanh sắc toàn vẹn một thời
Thơ văn như vận vào đời buồn tênh
Tóc mây suối chảy ngọt mềm
Mắt hồ thu gợn sóng đêm u hoài

Tiếng ca du mục khoan thai
Hoà cùng số kiếp sương mai tan nhoè
Nửa chừng từ giả thân quen
Đường hư vô bước còn nguyên nợ trần

Chị ơi hoa cúc nở vàng
Nở trên áo chị đẹp tà áo bay
Vai gầy buông xoã tóc mây
Ngày xa xưa ấy đắm say bao người

Chị giờ sương đọng hàng cây
Hay làn gió thoảng hương bay giữa trời
Nhớ chị hai hàng lệ rơi
Mùa Xuân giờ cũng ngàn khơi mịt mùng

Ngô Ái Loan
Những ngày trước Tết
Feb 2021 

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2023

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Chị"