Mầu Hoa Khế

Thôi chẳng còn gì


Thôi chẳng còn gì để đón xuân
Lòng như bến vắng bóng con đò
Lau sậy ngả nghiêng theo làn gió
Sóng sánh trăng soi mặt nước hờn

Mưa bỗng gieo thêm giọt lệ sầu
Một mình đếm bước giữa canh thâu
Mà nghe âm vọng mùa Xuân cũ
Tiếng pháo dòn tan trước hiên Chùa

Áo mới ngày xưa đi lễ Phật
Mộng lành che giấu mắt long lanh
Hồn như cành lộc mơ xanh biếc
Cho dáng xuân hồng thêm mong manh

Xuân đến rồi xuân vội qua nhanh
Tình như sương đọng giọt trên cành
Nhẹ như hơi thở như cơn mộng
Hoá vết thương đau vỡ tan tành

Ngô Ái Loan
Jan 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 8 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thôi chẳng còn gì"