Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 14 / 43  Đã có: 493 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hối hả
  Tác giả: Trần Đình Thương
  Tên ảnh: Hối hả
  Tác giả: Trần Đình Thương
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13594 Lần.


  Đã có: 308 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hai anh em
  Tác giả: Nguyễn Bá Hảo
  Tên ảnh: Hai anh em
  Tác giả: Nguyễn Bá Hảo
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5907 Lần.


  Đã có: 363 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đến trường
  Tác giả: Nguyễn thị Thanh sơn
  Tên ảnh: Đến trường
  Tác giả: Nguyễn thị Thanh sơn
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 8545 Lần.


  Đã có: 139 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cuộc sống ở vùng đá
  Tác giả: Bùi Văn Thành
  Tên ảnh: Cuộc sống ở vùng đá
  Tác giả: Bùi Văn Thành
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4740 Lần.


  Đã có: 238 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chân dung
  Tác giả: Hoàng Quốc Tuấn
  Tên ảnh: Chân dung
  Tác giả: Hoàng Quốc Tuấn
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5091 Lần.


  Đã có: 148 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đào, Mận, Dâu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Đào, Mận, Dâu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5155 Lần.


  Đã có: 95 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thác nước
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Thác nước
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5064 Lần.


  Đã có: 108 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa Hồng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa Hồng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3310 Lần.


  Đã có: 819 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cảnh đồng quê tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Cảnh đồng quê tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 13686 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tĩnh vật
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Tĩnh vật
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3847 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nỗi lòng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Nỗi lòng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2633 Lần.


  Đã có: 30 người nhận xét.
  Tên ảnh: The young Ghita
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: The young Ghita
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1828 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Electric Guitar
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: The Electric Guitar
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1556 Lần.


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: Về cội
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Về cội
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3444 Lần.


  Đã có: 83 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mùa hè Anh Quốc
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Mùa hè Anh Quốc
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5899 Lần.


  Đã có: 62 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hết mình-tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hết mình-tranh sơn dầu
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5362 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa Hồng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: Hoa Hồng
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 963 Lần.


  Đã có: 36 người nhận xét.
  Tên ảnh: I love you
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Tên ảnh: I love you
  Tác giả: Vũ Kim Thanh
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2686 Lần.