Nhạc Sĩ:
Y Vân
Trình Bày:
Kim tử Long
Lòng mẹ 2

Tân Nhạc - Đấng Sinh Thành

Lặng nhìn chiều thu, lòng nhớ thương ai.
Gió đưa man mác gợi những u sầu.
Ngày xưa nghe lá thu rơi.
Chiều nay ra đứng nơi đây.
Gió lạnh chiều mang sầu nhớ
Mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi
Đếm bao nhiêu lá mà con chưa về
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mẹ hay âu yếm bên con,
Mẹ bão mẹ thương con nhiều
Thu rơi nhìn lá rơi hoài
Thương con mẹ trông con về
Chờ mong con thi ngày tháng
Lòng nầy lo âu sầu nhớ
Bao lá thu rơi mà con chưa về
Chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương con
Có nghe trong mắt lệ thắm tuông trào
Ngày xưa con bé ngây thơ
Mà nay con đã đi xa
Mẹ già chờ mong con về

Nguồn: Lời Nhạc: ct.ly
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 11 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lòng mẹ 2"