Nhạc Sĩ:
Chưa biết
Trình Bày:
Vân Khánh
Tình Người Ly Hương

Nhạc Vàng - Quê Hương

Đã giã biệt mấy năm trường        
Nhớ thương ngập kín tâm hồn
Mắt sâu chìm đắm trong màn lệ sương
Chốn đây lạnh giá đêm ngày

Trái tim vàng vỏ hao gầy
Biết bao giờ mới có ngày ấm nồng
Từ khi cất bước ly hương
Nhiều đêm thức giấc gọi tên
Người xưa phố cũ thương sao là thương

Tháng năm dần có phai mờ
Biết ai còn có trông chờ
Bước chân người cũ quay về bến bờ
Đã giã biệt mấy năm trường
Nhớ thương ngập kín tâm hồn
Mắt sâu chìm đắm trong màn lệ sương

Chốn đây lạnh giá đêm ngày
Trái tim vàng vỏ hao gầy
Biết bao giờ mới có ngày ấm nồng
Từ khi cất bước ly hương
Nhiều đêm thức giấc gọi tên
Người xưa phố cũ thương sao là thương


 

Nguồn: fanvankhanh
Người đăng: mọt sách
Vào ngày 2 tháng 2 năm 2013

Bình luận về bản nhạc "Tình Người Ly Hương"