Nhạc Sĩ:
Y Vân
Trình Bày:
Hùng Cường
Thiên Thần Mũ Ðỏ

Tân Nhạc - Hùng ca
Ai đã bảo anh là thiên thần
Không anh chỉ là một quân nhân thôi
Với áo hoa mũ đỏ chân mang bốt - đờ - sô
Khi sa trường khi trong thành phố
Ai đã bảo anh là anh hùng này
Không anh chỉ làm bổn phận người dân thôi
Lúc đất nghiêng nước ngả nên không tiếc tuổi thơ
Anh mới xung vào trong lính nhảy dù
Em ơi em ơi biết em thường ưu sầu
Dung nhan năm xưa chắc không điểm trang nhiều
Anh luôn ra đi vẫn thương về dáng kiều
Thiên thần ở đâu chính người anh yêu
Ai đã bảo anh là vô tình
Anh yêu cả bầu trời quanh em
Nếu máu xương vẫn đổ
Xin em vững niềm tin
Mong thiên thần chỉ lối giùm anh.

Nguồn: Lời Nhạc: Dac Trung
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Thiên Thần Mũ Ðỏ"