Huyền Lâm_Chung Tử

Không Bao Giờ Đã Cũ .Tôi không hiểu sao gọi là đã cũ ?!
Dù biết rằng xa lắc với thời gian
Nếu chỉ có ...là tâm hồn đã cạn
Trải nắng mưa đông giá với thu tàn

Không thể bảo người đàn bà đã cũ
Dù qua tay hay ế chợ lâu rồi
Tôi vẫn thấy không thể là cũ mới
Chỉ tâm hồn mới định nghĩa được thôi

Người đàn bà không phải là chiếc áo
Cứ lựa mua chê cũ mới theo thời
Hay qua tay thì bảo là đã cũ
Khi thấy đời làm nhạt nét son môi

Đói với tôi không bao giờ đã cũ
Nếu có không người cũ của ngày xưa
Hay em cũ của một thời mới chớm
Của thời gian xa cách đã bao mùa

Tôi rất mến những gì trong quá khứ
Dù biết rằng ngày tháng đã xa xôi
Nhưng chắc chắn không bao giờ đã cũ
Vẫn luôn hoài một màu sắc trong tôi .

Huyền Lâm_Chung Tử


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Không Bao Giờ Đã Cũ ."