Jacaranda

Xuân Mơ
 
Anh đứng chờ em dưới hiên nhà
Ôm lòng xuân thắm ...một nhành hoa
Từ trăng rụng gió mùa khao khát
Mòn mỏi hồn thơ ...em mãi xa
 
Xuân ngát hương bay khắp phố phường
Lời thơ anh ghép mộng vào thương
Ưu tư len lén vào trang giấy
Năm ngón tình nhân kết mộng thường
 
Em lạc trong xuân ...cánh tay người
Về theo tiếng gọi “ơi, tình ơi”
Tuyết rơi lác đác ngoài sân lạnh
Lòng ấm vì ai vẫn bên đời
 
Chuyện sớm với trưa ...chuyện đôi ta
Như xuân xanh lá, nụ đơm hoa
Mơ trưa cũng dắt tay vào mộng
Yêu đến nghìn năm chẳng nhạt nhòa
 
 

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 20 tháng 3 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Xuân Mơ"