jacaranda

Mừng Tuổi Mẹ !


 


Năm nay con đến, mừng tuổi Mẹ 


Cỏ biếc cao cao, gió nhẹ rung 


Trúc Đào mấy nhánh trơ nguyên Lá 


Sóc, Thỏ lăng xăng … mắt nhìn chừng 


  


Chẳng có Đào, Mai … mứt kẹo thơm 


Chẳng phong bao đỏ, vòng tay ôm 


Chỉ có Trời cao và … gió rét 


Tìm quanh đâu thấy, dáng lưng còm … 


  


Mẹ của con giờ… lơ lửng mây ? 


Hồn tan theo gió rét lạnh đầy ? 


Hay là hạt Nắng trên đầu cỏ ? 


Có biết rằng Xuân đã về đây ? 


  


Năm nay con đến, mừng tuổi Mẹ 


Chỉ thấy lòng đau, với lệ cay 


Còn đâu tia mắt ngoài nhang khói ... 


Mẹ của con giờ đã ngủ say ! 


  


  


  


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Mừng Tuổi Mẹ !"