Jacaranda

Mộng Còn Ngủ Say


 


 


Rồi có một ngày ta cũng ra đi 


Như Gió, như Mây …còn gì ở lại 


Xưa những cuộc tình yêu thương vụng dại 


Cũng theo ta vùi huyệt lạnh đơn côi 


 


 


Những phố hoang mang, rêu phong thầm lặng 


Những lối ta về, từng chặng thênh thang ? 


Biển không vì ta mà quên vỗ sóng 


Thu chẳng vì mình … Lá đổ miên man 


 


 


Người sẽ quên thôi, còn gì để nhớ ? 


Mấy giọt thơ sầu người lỡ tạc ghi  … ? 


Nhẩm đọc bâng quơ, trách hờn vô cớ 


Người giận thơ rồi, giận cả người đi ? 


 


 


Rồi có một ngày, ta cũng ra đi … 


Nỗi nhớ trong thơ, lòng ta ngày ấy 


Lấp đầy trang giấy, chưa lần trao tay 


Ta lìa phố ảo, mộng còn ngủ say … 


  


 


 


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 7 tháng 2 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Mộng Còn Ngủ Say"