jacaranda

Trăm Ngã Đa Đoan

Anh cứ trách, cho hồn thư thả
Dấu tình sầu, trăm ngã đa đoan
Thứ tha, nghi ngại ... mất còn
Mới hay buổi ấy, tình son phai mờ

Ngoài ngôn ngữ, bài thơ nho nhỏ
Giấc mơ sầu, qua ngõ đêm Đông
Chuyện xưa khép chặc vào lòng
Anh ơi ! nào dám trông mong điều gì

Tình là nhớ, sầu bi da diết
Mất đi rồi, luyến tiếc khôn nguôi
Đâu rồi con phố ta vui
Tay đan, vai tựa ... ngược xuôi dòng đời

Em vẫn nhớ, nào lơi giây phút
Những đêm sầu, nghe khúc đàn xưa
Hỏi giờ ... Người đã ngủ chưa ?
Hay đang ngồi đếm, giọt Mưa bên thềm

Mưa tí tách, khơi thêm lòng chạnh
Tim rưng sầu, canh cánh thương mong
Anh ơi ! tình đã hư không
Xin buông tay để ... cho lòng thảnh thơi

Được bạn: HB 29.08.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăm Ngã Đa Đoan"