Jacaranda

Mây Tím Giăng Mơ ...

 
Anh ma quái, dòng thơ phù phiếm
Ngang qua đời, Mây Tím giăng mơ
Cỏ, Hoa bỗng biết thẩn thờ
Chim muôn hót tiếng ngẩn ngơ ... lạ lùng
Câu anh viết, mông lung sương khói
Em dệt tình, bên cõi phù du
Ta đi giữa cõi Mây mù
Nào hay giấc mộng ... thiên thu ... chỉ mình
Môi anh hát, gọi tình xa cũ ?
Hay thì thầm, nhắn nhủ riêng em ?
Sao Tim rót mật êm đềm
Lời tha thiết vọng rơi mềm năm canh
Đêm ôm lấy, mộng lành ve vuốt
Sợ một ngày, giá buốt về quanh
Sợ mai ta chẳng còn anh
Mộng ta ai sẽ ... dỗ dành trong đêm
jacaranda

Được bạn: vdn 6.6.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mây Tím Giăng Mơ ..."