Jacaranda

Xếp Lại Niềm Đau


Em ngồi xếp lại niềm đau
Tạ từ giấc mộng ngọt ngào hôm qua
Tay thon lướt phím lệ nhòa
Cung thương sao bỗng nhiên hòa đắng cay


Xếp làm sao áng Mây bay ?
Cho Mưa thôi khóc ưu hoài ... bơ vơ
Xếp tròn tuổi mộng tình thơ
Em thôi vất vả vào mơ tìm người


Soi gương điểm lại nụ cười
Mới hay Hoa rũ ... sắc tươi đã tàn
Thôi đành ngồi xếp từng trang
Thơ tình như lá thu vàng tiễn đưa


Này là bài viết ban trưa
Gửi em "ru giấc mộng vừa quen nhau"
Này là bài viết hôm sau
Câu đầu ngoặc kép 'Niềm đau giã từ ...'


Bởi em là cõi "Chân Như"
Trái Tim thánh thiện, nhân từ vị tha
Tôn vinh anh viết bài ca
Ru em vào mộng chan hòa tiếng yêu


Chưa vui trọn đã xế chiều
Bóng tình yên nghỉ bên đìu hiu trôi
Sầu riêng mấy nỗi Anh_Tôi ?
Để đêm lệ phải tràn Môi ... đắng lòng


jacaranda

Được bạn: vdn 27.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xếp Lại Niềm Đau"