jacaranda

Tiếng Vọng Hư Vô ...Người ta yêu ... nay chỉ là tiềm thức
Tìm về nguồn ôi ray rức hồn đau
Em nơi đâu, trôi dạt đến phương nào ?
Để Thu khóc ... Gió miên man gõ cửa


Mới ngày nao Tim yêu còn rực lửa
Mà hôm nay ... Tình khép cửa ... tàn tro
Mới ngày nao ... không đắng cũng chẳng đo
Bên mộ ta, em thét gào than khóc


Mộ đơn côi, chiếc Lá vàng lăn lóc
Em chẳng về, săn sóc ... cỏ mọc hoang
Hồn chơi vơi nghe Thu Tím bẽ bàng
Ôi nhớ quá ... người yêu trong tiềm thức


Nếu giữa khuya ... em bồi hồi trở giấc
Tiếng Gió qua nghẹn nấc giữa muôn trùng
Đó tiếng hồn ta khóc bởi nhớ nhung
Người xưa đã ... không về chung giấc mộng


Chỉ còn ta với Thu buồn Gió lộng
Chuyện ngày xưa ... tan theo mộng ... phôi phai
Đêm không nhau, đêm sao lại quá dài ?
Hồn đau xót ... ngày mai, em có đến ?


 

Được bạn: HB 26.11.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Vọng Hư Vô ..."