jacaranda

Phai Dấu Tình


Khói Lam quyện giữa chiều tà
Tình mang dấu hỏi (?)... nghĩa là ... tình chưa
Như trời chợt Nắng chợt Mưa
Như Tim chợt nhớ ... người vừa mới quenTa về thao thức bên đèn
Bóng ai ẩn hiện ...hơi men say nồng
Người vừa quen, chẳng cảm thông
Nên câu chấm lững (...) khiến lòng xót xaSao mà cứ nhớ thiết tha
Mơ tình vào đoạn kết hoa nồng nàn
Bỗng dưng người lại chấm than (!)
Tình ta lỗi mấy nhịp đàn ... bâng khuâng


 


 

Được bạn: HB 24.09.2010 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Phai Dấu Tình"