jacaranda

Vẫn Nhớ Xưa ...


Nói về ngọn gió "Santa"
Thì thôi cứ kể ...như quà thiên nhiên
Mỗi năm đem chút đảo điên
Về cho cây cỏ của miền CaliSài Gòn nhỏ ... nét xuân thì
Mà sao vẫn thấy chút gì đơn côi
Chắc là ... cứ nhớ xa xôi
Quê Cha đất Mẹ ... nhớ đồi hoa xưaNơi hai mùa ... Nắng và Mưa
Cứ thay nhau ngụ cho vừa một năm


 

 

Được bạn: HB 17.01.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vẫn Nhớ Xưa ..."