jacaranda

...Theo Giấc Chiêm Bao


 


Đời thường lắm cảnh phong ba
Nên chân ta vướng xót xa ai ngờ
Lệ sầu trên phím tình thơ
Thuyền trôi vô định ... bến mơ nơi nào ?Lòng tôi như Lá lao xao
Chỉ cơn Gió nhẹ đủ chao nghiêng rồi
Thu xưa Lá phủ vàng đồi
Thu nay Lá khóc thay tôi nhớ ngườiLòng đau miệng vẫn tươi cười
Vần thơ điên dại ... đón người họa chung
Người về giữa cõi mịt mùng
Mang câu thơ mộng theo cùng hư vôĐêm nay bao Lá vàng khô
Nhặt mà nhớ lại ngây ngô thuở nào
Chừ em một bóng xanh xao
Tình xưa theo giấc chiêm bao tìm về ...


 


Được bạn: HB 03.10.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "...Theo Giấc Chiêm Bao"