jacaranda

Hương Hoa Tím


Sáo lắt lay đưa ... Gió cũng buồn
Tôi nén lòng tôi lệ vẫn tuôn
Mùi hương Hoa Tím còn vương đó
Như nhắc lòng tôi những chuyện buồnNgày mai ai biết ... có tươi hồng ?
Hay cũng mình tôi... chiết bóng không ?
Lạc lõng giữa đời ôi oan nghiệt
Thề xưa hẹn cũ chỉ tôi mongNói thế sao tim vẫn cứ chờ
Mong màu áo Tím mãi như mơ
Vòng tay khép kín đêm hò hẹn
Trăng gát đầu non ... thơ đối thơ


 


 

Được bạn: HB 04.08.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương Hoa Tím"