jacaranda

Viễn Xứ Xuân


Xứ người giá rét mùa Xuân
Tội nhành Mai thắm ngập ngừng trổ hoa
Sợ em buồn, giữa xứ xa
Nên mùa Xuân cũng ghé qua đôi lần
Phố buồn Mây dạt bâng khuâng
Bolsa thêm một bước chân lữ hành
Đây chợ Việt_mái ngói xanh
Ngôi Chùa tỏa khói bên cành lộc non
Sài Gòn xưa, nay chỉ còn
Nằm trong ký ức ... tuổi son qua rồi
Sài Gòn nhỏ, chợ mấy ngôi
Thay cho nỗi nhớ trong tôi và người
Mùa Xuân đang mỉm miệng cười ?
Hay mùa Xuân chỉ giả tươi mấy ngày ?
Lòng sầu nên mắt lệ cay ?
Hay vì nhang khói của ngày đầu Xuân ?

jacaranda

Được bạn: vdn 19.1.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Viễn Xứ Xuân"