jacaranda

Treo không lời ngỏKhói sương giăng... mờ theo bóng ngã
Như ta chừ tóc đã lần phai
Tâm tư lưu dấu ưu hoài
Nhìn theo cánh nhạn lạc loài khúc thi


Trăng cao chuốc sầu bi vàng úa
Đỉnh cuộc đời buồn tựa lá rơi
Bài thơ viết chẳng thành lời
Câu từ nhạt nhẽo sao vơi được lòng


Thôi xếp bút... treo không lời ngỏ
Đôi dòng đời vò võ riêng mang
Ngược tìm quá khứ ... hơi tàn
Canh khuya ai điểm ...sầu lan kiếp người


 

Được bạn: HB 12.12.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Treo không lời ngỏ"