jacaranda

Buồn Theo Tiếng Mưa ...


Đêm qua nghe tiếng mưa
Thì thầm bên song cửa
Gió lùa lay cành lá
Mà em vẫn còn chưa

Em còn chưa vỗ giấc
Tim buồn theo tiếng mưa
Tình nay như gió bấc
Tay ôm giấc mộng thừa

Những ngày xưa còn đó
Từng ước vọng qua tay
Sao giờ như làn gió
Không cánh mà vụt bay

Từ xa nhau phố nhỏ
Em về cứ âu lo
Tình thôi từ nay hết
Duyên nào trời đã cho ?


 

Được bạn: HB 06.09.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Buồn Theo Tiếng Mưa ..."