jacaranda

Có Phải Giấc Mơ


Ngày hôm qua, thôi không còn buồn nữa
Vì có em chia một nửa cuộc tình
Ngày hôm qua có mấy chú chim xinh
Về nhảy nhót ngòai sân bên hoa nở
 
Ngày hôm qua, tôi thấy em hớn hở
Khoe cuộc tình vừa chớm nở trong tim
Làn mi ngoan chớp chớp nhẹ êm đềm
Xinh như mộng đời tôi không lối thóat
 
Ngày hôm qua, đôi con tim đã trót
Mơn man tình theo tiếng hót chim Uyên
Bến ngày xưa nay đã đón con thuyền
Về neo đậu kết duyên cùng mây nước
 
Em của tôi, tóc xỏa dài tha thướt
Mắt môi làm thêm say khướt hồn thơ
Ngày hôm qua có phải chỉ giấc mơ?
Thôi đừng tỉnh để dòng đời mãi đẹp 
  
 

Được bạn: HB 05.05.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Có Phải Giấc Mơ"