jacaranda

Em Lã Lơi


 

Người đã ra đi...bỏ cuộc đời
Chỉ vì ba tiếng " Em lã lơi "
Trong đêm hoa chúc buồn chới với
Đâu giọt cỏn con ... đỏ rạng ngời


Người giã biệt tình đêm hoa đăng
Vì chồng phán quyết một chữ " rằng "
Đâu rồi giọt ấy màu đỏ thẳm
Để tình tôi mất chữ tuyết băng


Có không, không có ... một giọt thôi
Người đành bóp nát trái tim tôi
Trời cao hiểu rõ ... đâu giọt ấy
Giữa đời vô vọng cánh hoa trôi


Có phải thật không ... em lã lơi ?
Hay vì nghiệt ngã một trò chơi
Để trong đau xót tình giã biệt
Ai giết chết em ... một cuộc đời .
 

Được bạn: HB 24.04.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Lã Lơi"