jacaranda

Đau Xót Tim Tôi

Tôi buồn chẳng biết nói sao

Thơ em nay trắng một màu khăn tang

Hoa mơ sao rụng giữa đàng

Người đi sương đọng khói nhang mịt mờ

 

Buồn trong ngỏ ngách lời thơ

Khóc người lệ nhỏ bên bờ thiên thu

Trời buồn ảm đạm sương mù

Gió lay từng cánh vi vu lá sầu

 

Tài hoa một thuở về đâu?

Xác thân về đất trời nâu đau lòng

Em về bên ấy buồn không?

Vần thơ ở lại nâu sòng tiếng chuông

 

Thơ em tôi đọc chiều buông

Hung tin đau xót gieo buồn tim tôi

Âm thầm chuông điểm từng hồi

Em đi thanh thản... xa rồi từ nay

 

 

jacaranda

 

Là một đọc giả thầm lặng, rất mến mộ dòng thơ Nguyệt Thảo... nay thấy lòng buồn vô tả, khi biết hung tin...xin được chia buồn với nỗi đau mất mát nầy, nguyện hương hồn NT sớm về cõi vô ưu

Được bạn: vdn 19.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đau Xót Tim Tôi"