jacaranda

Như Tiếng Cung Đàn Vỡ

Nghe sao Buồn man mác
Trời có khác lòng ta?
Sao mưa rơi nhạt nhòa
Như tiếng cung đàn vỡ
 
Mới ngày nao tình ngỡ
Đẹp như thuở vào Xuân
Nay chân bước ngập ngừng
Hoa trắng vương tim nát
 
Cơn gió nào đang hát
Một điệp khúc chia xa
Buồn vương ánh chiều tà
Mưa rơi bong bóng vỡ
 
Sao chẳng là muôn thuở
Người đi lỡ tình nhau
Mưa khóc giọt không màu
Đêm mong chờ thầm lặng
 
Nghe trong tim nằng nặng
Hình bóng cũ còn đây
Nay trên lối đi nầy
Chỉ còn ta chiết bóng
 
Thôi hết rồi mong ngóng
Nhìn bong bóng vỡ đôi
Mưa đang khóc bên đồi
Anh xa rồi... vĩnh biệt

 
 
jacaranda

Được bạn: vdn 16.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Như Tiếng Cung Đàn Vỡ"