jacaranda

Gió Đông


Gió đông ơi gió đông
Đừng thổi nữa được không?
Có người trêu ta đó
Bệnh hoài má hết hồng
 
Gió thổi nhè nhẹ thôi
Thấu tim lạnh quá rồi
Người ta không ở cạnh
Sầu thương héo đôi môi
 
Gió nghĩ chút tình nghe
Đừng bắt ta khóc nhè
Lệ vương rơi lả chả
Mà cơn lạnh cứ se
 
Nếu gió mà thật lòng
Hãy thổi những hoài mong
Từ con tim nhỏ bé
Đến người giữa đêm đông
 

Được bạn: HB 14.12.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Gió Đông"