Nhạc Sĩ:
Bắc Sơn
Trình Bày:
Yến Phương
TIẾNG QUỐC DƯỚI TRĂNG

Tân Nhạc - Quê Hương

 
Đêm trắng qua sông dài chợt nghe tiếng Quốc dưới trăng
Chim hỡi chim kêu bầy mà như chim hót nhớ ai
Từ ước mơ tương phùng gọi giữa đêm não nùng
Cho con bạn tình chung
Cho con bạn tình chung
Hoa ơi, em đâu rồi?
Ngàn hương tóc xanh đâu rồi
Long lanh con sông dài
Về đây nhớ một vầng trăng
Người có hẹn gì không
Mà sao sóng lên mênh mang một dòng
Tình chỉ một lần qua
Mà sao tiếc thương cả đời ta
Đêm trắng qua sông Hậu chợt nghe tiếng Quốc nhớ nhau
Chim hót nơi giang đầu mà sao tê buốt cuối sông
Người ấy xa ta rồi còn tiếc chi mà gọi
Ơi con bạn tình ơi!
Ơi con bạn tình ơi!


YP
ca sĩ Yến Phương

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: member
Vào ngày 10 tháng 7 năm 2007

Bình luận về bản nhạc "TIẾNG QUỐC DƯỚI TRĂNG"