Nhạc Sĩ:
Nguyễn Hữu Thiết
Trình Bày:
Trần Tú
Nàng xuân của tôi

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn:
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Nàng xuân của tôi"