Nhạc Sĩ:
n/a
Trình Bày:
Ái Vân
Cô Gái Vườn Đào

Nhạc Vàng - Tình yêu

Năm xưa ta đến vườn đào,
cành đào còn nhỏ vườn đào còn non
Ba cô thiếu nữ trẻ son,
sánh vai cùng nhau, cùng nhau tưới đào
Ơ ò ò ờ ò hơ (cùng nhau cùng nhau tưới đào)

Năm sau ta đến ngắm đào
Thân đào đã lớn, cành đào cành đào nảy hoa
Ba cô con gái thướt tha
nắm tay đi dạo, ngắm hoa ở ờ vườn đào
Tình tang tang tình tang, tình tang tang tình tang

Năm nay trở lại vườn đào
thân đào đã gãy, cành thì cành thì hết bông
Ba cô thiếu nữ lấy chồng, ba cô thiếu nữ lấy chồng
ba cô thiếu nữ lấy chồng, lấy chồng cả ba
ba cô thiếu nữ lấy chồng, lấy chồng cả ba

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 7 tháng 7 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Cô Gái Vườn Đào"