Nhạc Sĩ:
Lã Văn Cường
Trình Bày:
Giọt Tình

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Ôi còn đớn đau nào, còn mỏi mê nào phút chia lìa
Giọt tình em đầm đìa suốt mi sầu, son phấn nhạt màu
Lòng anh đau thê thiết, nhìn em tái tê buồn thương chua xót
Có đến với nhau cũng ngập ngừng xa
Thôi chia tay nhé người tình
Thôi yêu thương nữa người tình
Rồi ngày mai ngược xuôi đó đây
Giờ tình em ngàn năm đắm say
Bao thương nhớ luyến lưu đong đầy
Anh xin giữ ước mơ hao gầy
Ðợi chờ em dấu tàn phai
Ôi còn đớn đau nào, còn mỏi mê nào bằng phút chia lìa
Giọt tình em đầm đìa duốt mi sầu son phấn nhạt màu
Lòng em đau thê thiết, nhìn em tái tê buồn thương chua xót
Có đến với nhau cũng ngậm ngùi xa
Thôi chia tay nhé người tình
Thôi yêu thương nữa người tình
Rồi ngày mai ngược xuôi đó đây
Giờ tình em ngàn năm đắm say
Bao thương nhớ luyến lưu đong đầy
Anh xin giữ ước mơ hao gầy
Ðợi chờ em lúc xum vầy
Rồi ngày mai ngược xuôi đó đây
Giờ tình em ngàn năm đắm say
Bao thương nhớ luyến lưu đong đầy
Anh xin giữ ước mơ hao gầy
Ðợi chờ em lúc xum vầy

Nguồn: Yến Vân
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Giọt Tình"