Nhạc Sĩ:
Hữu Xuân, Thái Thăng Long
Trình Bày:
Ngọc Hạ
Áo Tứ Thân

Tân Nhạc - Tình yêu
Mấy trăm năm quan họ
í.. ì .. i ... áo... áo tứ thân
Ối a... bên đình
Xe duyên cha mẹ nơi sườn đồi... chín mùa sim
Qua sông câu em hát
í í i.... à mùa xuân cũng về theo
Mắt dạo câu lưu luyến
í ì ì nón quai thao, dáng ngự chiều...
Anh xin làm quan họ
ự là hát ....... đôi câu ....mạn thuyền
Còn em, em cứ đợi
Yêu người, người trao duyên
Mấy trăm năm quan họ... ừ là áo tứ thân bên đình
Người ơi xin người ở
Yêu người ... người trao duyên
ứ ừ ừ ......là
Ự ứ ư ......là
(Hát lại từ đầu)

Nguồn: cdq
Ghi Lời: Ct.Ly
Người đăng: Mercury
Vào ngày 2 tháng 1 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Áo Tứ Thân"