Nhạc Sĩ:
Ben E. King, Jerry Leiber & Mike Stoller
Trình Bày:
John Lennon
Stand By Me

Ngoại Quốc - Sôi động, Cuồng nhiệt

When the night has come
And the land is dark
And the moon is the only light we see
No I won't be afraid
No I won't be afraid
Just as long as you stand, stand by me
And darling, darling stand by me
Oh, now, now, stand by me
Stand by me, stand by me
If the sky that we look upon
Should tumble and fall
And the mountain should crumble to the sea
I won't cry, I won't cry
No I won't shed a tear
Just as long as you stand, stand by me
And darling, darling stand by me
Oh, stand by me, stand by me,
stand by me, stand by me...
Whenever you're in trouble won't you stand by me
Oh, now, now, stand by me
Oh, stand by me, stand by me, stand by me
Darling, darling stand by me
Stand by me
Oh stand by me, stand by me, stand by me

Nguồn: Mọt Sách
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 2 tháng 10 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Stand By Me"