Viễn Phương

Kết Tình Thơ


Hương thơ người gửi về đây
Trên vùng đất lạ ngất ngây cõi hồn
Dẫu cho Đường Luật Ngũ Ngôn
Hay là Tứ Tuyệt bốn dòng cao sang

Rồi qua Lục Bát thênh thang
Thất Ngôn thánh thoát bạt ngàn gió mây
Song Thất Lục Bát sum vầy
Đôi bờ xa thẳm ta xây nhịp cầu

Vận vần kết nối về mau
Bên đây nơi đó gợi trao ý tình
Dòng nằm, chữ đứng xinh xinh
Bằng bằng, trắc trắc kiên trinh giữ lòng

Cho dù Xuân Hạ Thu Đông
Bốn mùa chen chúc mãi không ưu phiền
Chữ anh quyện với chữ em
Đôi dòng mực thắm lưu truyền mai sau

Hoa thơ lộng lẫy muôn mầu
Hương thơ bay bổng giữa bầu trời xanh
Tình thơ gắn bó chân thành
Yêu thơ kết nối duyên lành thiên thu

Viễn Phương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Kết Tình Thơ"