Macdung

Hương Xa


Góc nhỏ ta ngồi…
Thoảng hương hoa bưởi
Ngan ngát bay dịu vóc xa rồi
Trời lặng gió…
Mơ say làn tóc rối…
Thoáng xa xăm con bướm ấy có còn!?
Ngọt mặn vị đời…
Giọt nặng đơn côi…
Thầm bước nhỏ… Đi về hai nẻo lạ!
Một bản tình ca…
Đôi chân trời bỏ ngõ…
Đâu dáng gầy ôm mãi nỗi buồn lo!
Khơi quá khứ ai trồng cây si đắng?
Tình ngược mùa…
Để rạ nhớ bâng khuâng!
Chiều cuối năm
Nhà ai cho mượn lửa
Ta đốt đồng…
Theo gió gửi người xa…
 
VL – 13.9.2019
MD

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Hương Xa"