Cô Quận

Tôi Nhớ Quê Em


Tôi đã xuống quê em mùa biển động
Gió nồm lên trời khói mỏng vây bờ
Dòng Sông Kiên trong đục nước lửng lơ
Trôi hai nhánh dưới chiều tơ vàng bến

Em xưa áo bà ba màu yêu mến
Tím ngà vai tím vạt đến cho tình
Vương vấn lòng tôi kẻ kiếp điêu linh
Đêm mơ dáng nguyên trinh lời thơ nhớ

Tôi rồi đi! Giữ vần âm một thuở
Giữ hình em bên nớ...khóc bên này
Dòng Sông Kiên xa mù mịt tầng mây
Trôi hai nhánh tình mình đây hai hướng

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Tôi Nhớ Quê Em"