Nguyễn Văn Thái

Mẹ Tôi
 


Mặt trời gác đỏ đỉnh non
Bâng khuâng nhớ Mẹ, lòng son tâm tình…
 
Mẹ lo duyên nợ, mưu sinh
Chăm vun cái nghĩa, dưỡng tình mai sau
Dẫu là dòng cạn hay sâu
Tháng năm lặn lội... thân nhàu, long đong!
 
Dệt ngày mỏi cánh đục trong
Trắng phau mưa nắng, chắt lòng nuôi con
Trăng khuya thao thức mỏi mòn
Xạc xào khóm trúc... héo hon tiếng gà...
 
Hoa thơm trái ngọt ta bà
Là lời mẹ hát ru ta tháng ngày
Là thương là nhớ chiều nay…
Áng mây - tâm tưởng, xa bay bóng Người…
 
Nguyễn Văn Thái
21-6-2020


 

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mẹ Tôi"