Liên Hương

ĐOẢN KHÚC CHO QUAN HỌ


Sông Cầu nước chảy khoan thai
Ta về xe chỉ vắn dài luồn kim
Tìm người tăm cá bóng chim
Thương tình con xít lim dim một đời
Cứ rằng “ người ở người ơi”
Để câu “ Giã bạn “ chơi vơi mạn thuyền
Trầu cay thơm một thề nguyền
Phải lòng Quan họ về miền trúc xinh
Liếc nhau cong cả mái đình
Bắc cầu dải yếm cho mình với ta
 
Liên Hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "ĐOẢN KHÚC CHO QUAN HỌ"